Spoločnosť Allgeier Inovar GmbH BPM Suite & Business Software metasonic® Process Suite integrovala s ECM (Enterprise Content Management) aplikáciou metasonic® Doc Suite (predtým scanview®). Ide o odskúšaný a vyladený ECM systém, ktorý je na trhu viac ako 20 rokov, má viac ako 100 000 klientskych inštalácií a používa ho viac ako 600 zákazníkov celosvetovo.

ECM systém metasonic® Doc Suite pre workflow dokumentov a dát využíva BPM Suite & Business Software metasonic® Process Suite s jeho jedinečnou, patentovo chránenou metodikou S-BPM. Integrované riešenie metasonic® Suite môže fungovať v samostatnej inštalácii alebo v kombinácii s SAP aplikáciami, MS SharePoint alebo Oracle.

Cieľom je minimalizovať papierovú dokumentáciu v organizácii a naplniť jednu z najvýznamnejších výziev digitálnej transformácie – dosiahnúť „Paperless Company“ t.j. bezpapierovú firmu.

ECM systém metasonic® Doc Suite predstavuje integrované riešenie pre:

 • skenovanie dokumentov
 • archivovanie dokumentov
 • skladovanie dokumentov
 • riadenie dokumentov a ich obsahu

 

Základné  vlastnosti ECM systému metasonic® Doc Suite :

 • modulárny a decentralizovaný systém
 • pružnosť a škálovatelnosť
 • štandardné konektory na systémy a aplikácie tretích strán
 • vysoká úroveň bezpečnosti (3-vrstvová architektúra)

Typy dát vhodné na archivovanie a skladovanie prostredíctvom metasonic® Doc Suite:

 • všetky digitálne formáty dát (CI, NCI) – MS Office dokumenty, faktúry, …
 • analógové typy dokumentov naskenované alebo digitalizované iným spôsobom
 • štruktúrované informácie – účtovné dáta, reporting, analytické dáta
 • databázy – SAP Data Storage

Základná funkcionalita metasonic® Doc Suite :

metasonic® Docflow:

 • flexibilné a užívateľsky príjemné workflow využitím metasonic® Doc Suite
 • tok dát a dokumentov v rámci organizácie je plne monitorovaný a riadený
 • workflow plne využíva všetky výhody metasonic® Doc Suite a S-BPM

Skenovanie:

 • sofistikované skenovanie textu s optickým rozpoznávaním (OCR)
 • automatické a manuálne priraďovanie dokumentov
 • voliteľná forma skenovania

Archivácia e-mailov:

 • archivácia emailov v súlade s požiadavkami auditu a ISO
 • vysoká bezpečnosť zabezpečená šifrovaním
 • autentifikácia cez digitálny podpis
 • automatická indexácia prichádzajúcich emailov na základe odosielateľa, prijímateľa a predmetu

Integrácia s MS Office:

 • archivácia a vyhľadávanie dokumentov priamo v MS Office aplikácii
 • centrálna archivácia všetkých MS Ofiice dokumentov
 • nie je potrebné žiadne lokálne úložisko dokumentov
 • rýchle vyhľadávanie a načítanie súborov cez indexáciu

Dlhodobá archivácia:

 • dlhodobá archivácia v súlade s požiadavkami auditu a ISO
 • významná úspora pamäťového miesta
 • Single Instance Storage (identické súbory archivované len raz)
 • zníženie chybovosti archivácie

Riadenie dokumentov (Document Management):

 • veľmi rýchle vyhľadanie dokumentu textovým aj indexovým vyhľadávaním
 • prehľadná stromová štruktúra archivácie
 • riadenie paralelného prístupu k dokumentom viacerými užívateľmi
 • odstránenie redundantných operácií
 • flexibilné nastavenie užívateľských prístupových práv

Integrácia s ERP a CRM systémami:

 • integrácia natívnych DMS funkcií do ERP resp. CRM systémov
 • certifikované konektory na SAP a Microsoft systémy (ERP/CRM)

Integrácia s CAD/CAM/PDM systémami:

 • integrácia natívnych DMS funkcií do CAD/CAM/PDM systémov
 • sofistikovaný prehliadač umožňujúci zobrazenie technických dokumentov bez použitia ďalšieho softvéru
 • kombinácia technických a obchodných dokumentov v jednom priečinku
 • integrácia a komentovanie technických dokumentov v rámci workflow
 • flexibilné nastavenie užívateľských prístupových práv

Mobilný prístup:

 • integrovaný web konektor umožňuje plný prístup ku všetkým funkciám DMS/ECM cez Internet, Intranet alebo Extranet

Štandardné  konektory :

 • Cold Server Connector
 • OCR/Barcode Modul Connector
 • FX/API Server Connector
 • Fulltext Connector
 • MS Office Connector
 • Outlook Connector
 • SAP ERP Connector
 • Navision Connector
 • Baan Connector
 • MS SharePoint Connector
 • AutoCAD Connector
 • Sage KHK Connector
 • Mail Archiving Server Connector
 • Lotus Note Email Connector
 • Media Server Connector
 • Web Connector
 • Groupwise Connector
 • AS/400 Connector

Enterprise Content Management metasonic® Doc Suite

 • odskúšaný a vyladený DMS/ECM systém ( viac ako 100 000 klientskych inštalácií)
 • viac ako 600 zákazníkov
 • archivácia v súlade s požiadavkami auditu / Compliance Management
 • integrácia s Metasonic® Suite
 • integrácia s CAD/CAM/PDM systémami
 • integrácia s MS Office, MS Outlokk a MS SharePoint
 • certifikované konektory na SAP a Microsoft (ERP/CRM)
 • mobilný prístup cez web konektor