U.S. Steel Košice

  • Predaj licencií a podpora implementácie metasonic® Process Suite

Železničná spoločnosť Slovensko

  • Predaj licencií a implementácia metasonic® Process Suite
  • Automatizácia procesu „Schvaľovanie požiadavky na obstarávanie“

Železnice SR

  • Predaj licencií a implementácia metasonic® Process Suite
  • Automatizácia procesu „Plánovanie a riadenie verejného obstarávania“