Jaroslav Zamborský

 • top manažér, BPM a IT expert
 • 28 rokov skúsenosti v riadiacich pozíciach v IT
 • 15 rokov skúseností v pozícii top manažéra v nadnárodnej IT spoločnosti
 • skúsenosti so založením a rozbehom vývojového kompetenčného centra nadnárodnej IT spoločnosti na Slovensku
 • viac ako 100 BPM a IT projektov v pozícii garanta projektu za dodávateľa
 • expertné know-how v oblastiach BPM, SAP, BI a IT architektúry
Renáta Zamborská

 • lektorka, prekladateľka a tlmočníčka francúzskeho a talianskeho jazyka
 • 20 rokov skúsenosti v predmetnej oblasti
 • dlhoročné skúsenosti s výukou francúzskeho a talianskeho jazyka v súkromnej jazykovej škole
 • individuálna výuka francúzskeho a talianskeho jazyka
 • preklady odborných textov z/do francúzskeho a talianskeho jazyka
 • tlmočenie z/do francúzskeho a talianskeho jazyka