Lektorské a prekladateľské služby

Ponúkame  vysokokvalifikované lektorské služby vo francúzskom jazyku v rozsahu:

– individuálna výuka francúzskeho a talianskeho jazyka
– skupinová výuka francúzskeho a talianskeho jazyka
– odborné a umelecké preklady z/do francúzskeho a talianskeho jazyka
– tlmočnícke služby z/do francúzskeho a talianskeho jazyka