Inštalácia a implementácia Business Intelligence platformy BellaDati v rozsahu:

 1. Analýza požiadaviek zákazníka na reporting
 2. Inštalácia BellaDati servera
 3. Nastavenie základných parametrov po inštalácii BellaDati
 4. Príprava dát – zdrojové systémy – vytvorenie BEx queries, ktoré budú slúžiť ako dátové zdroje pre BellaDati reporty a dashboardy
 5. Príprava dát cieľový systém – BellaDati:
  a.  Založenie potrebných skupín dát a ich pripojenie dátovému zdroju pomocou XML príkazu
  b.  Prepojenie jednotlivých skupín dát
  c.  Úprava dátových typov pre jednotlivé charakteristiky a ukazovatele v BellaDati
  d.  Vytvorenie potrebných transformácii a nových vypočítaných ukazovateľov
 6. Nahratie dát pre založené skupiny dát a vytvorenie plánu pre ich pravidelnú aktualizáciu
 7. Vykonanie nastavení potrebných pre prístup k reportom/dashboardom cez BellaDati Mobile
 8. Vytvorenie užívateľov a skupín užívateľov
 9. Vytvorenie zákazníkom požadovaných reportov a dashboardov
 10. Školenie užívateľov a administrátorov
 11. Testovanie
 12. Dokumentácia nastavení
 13. Produktívny štart