V oblasti SAP riešení sme špecialisti pre :

  • optimalizácia a štandardizácia procesov v súvislosti s implementáciou SAP riešenia
  • procesná podpora implementácie SAP
  • procesná podpora spracovanie cieľového konceptu (BBP) implementácie SAP
  • SAP Solution Manager
  • procesne orientovaná redokumentácia SAP riešení
  • koncepcia štandardizácie riadenia dokumentácie SAP riešení