Základné vlastnosti a charakteristiky technologickej integračnej platformy Orchestra

 • Využíva technológie bežne dostupné na trhu (open standards)
 • Podporuje všetky relevantné bezpečnostné protokoly
 • Platformová nezávislosť – podporuje všetky obecne známe operačné a databázové systémy
 • Vysoká škálovateľnosť – od embedovaného riešenia, cez serverovú inštaláciu až po klastrové riešenie
 • Užívateľsky prívetivé prostredie
 • Modulárna štruktúra rozhraní s množstvom preddefinovaných adaptérov
 • Intuitívna orchestrácia služieb pre zložité procesy cez integrované testovacie prostredie
 • Užívateľský orientovaný a intuitívny centrálny monitoring
 • Efektívne a produktívne integrované vývojové rozhranie
 • Nízke nároky na HW zdroje
 • Sofistikované a intuitívne testovanie a verzionovanie

Ďalšie vlastnosti

 • Nastaviteľné, užívateľský definované spracovanie chýb (error handling)
 • Rýchly a efektívny prístup do databázy vďaka zdieľaniu pripojení (Connection Pooling)
 • Integrovaný DICOM Worklist Server pre jednoduchú a procesne optimálnu výmenu dát
 • Rýchle a spoľahlivé hlásenia – podporuje všetky obecne známe šablóny výmeny správ (Message-Exchange-Pattern)
 • Integrovaný Process Engine využivajúci štandardný BPMN jazyk
 • Jednoduché pripojenie na SAP systémy
 • Komplexné dlhodobé možnosti archivovania dát všetkých Orchestra rozhraní
 • Pokročilé funkcie alertingu – systém s predstihom informuje o kritických stavoch, čo umožňuje administrátorom okamžite reagovať a zabezpečiť plynulú a stabilnú prevádzku
 • Jednoduchá administrácia nastavení/parametrov cez funkciu knižnice
 • Zjednodušené prekódovanie parametrov cez používateľsky  definované vyhľadávacie tabuľky
 • Syntaktický analyzátor pre čítanie a zápis xDT dát

Prístupnosť a jednoduchosť používania

 • Jednoduchý prístup cez web rozhranie
 • Užívateľský prívetivý a jednoduchý grafický popis procesov a rozhraní  cez modul Orchestra-Designer
 • Ľahká a rýchla  inštalácia
 • Jednoduchá implementácia  s  minimálnym  úsilím a s nízkymi nákladmi
 • Prepracované, intuitívne ovládanie pre Enterprise-Service-Bus (ESB) cez zobrazenie fronty správ
 • Ľahký prístup k dokumentácii cez web rozhranie
 • Podporné systémy štruktúrovaného riadenia  verzií a  zmien
 • Minimálne náklady na údržbu
 • Maximálna opakovateľnosť použitia

A ešte niečo naviac

 • Silná zákaznícka podpora – krátka doba odozvy na ich požiadavky
 • Komunita používateľov – výmena znalostí a skúsenosti medzi používateľmi a vývojármi (podobné Open Source komunitám)
 • Viacjazyčná podpora
 • 6 certifikovaných a vyškolených partnerov a distribútorov  na Slovensku

Orchestra –  Enterprise Service Bus (ESB)

 

 • Centrálny komponent SOA
 • Zabezpečuje technickú komunikáciu medzi SOA komponentami na štandardnom princípe (XML, XSLT, WSDL, SOAP, …)
 • Poskytuje základné služby: Registráciu, Single-Sign-On, šifrovanie dát a konverziu dát