Bratislavská vodárenská spoločnosť

  • Reorganizácia obchodných činností a procesov pred implementáciou SAP riešenia
  • Snímkovanie pracovného dňa jednotlivých pracovníkov a optimalizácia pracovných postupov
Národná diaľničná spoločnosť

  • Audit stavu automatizácie procesov
Poľnonákup Tatry

  • Posúdenie stavu procesov a ich automatizácie
Správa štátnych hmotných rezerv SR

  • Audit stavu automatizácie procesov a reportingu
  • Špecifikácia funkčnosti a funkcionality systému pre elektronickú komunikáciu (Workflow System)
  • Analýza nasadenia reportingového systému
Transpetrol

  • Procesná podpora zmeny organizačnej štruktúry