OFZ  Istebné

  • Predaj licencií a implementácia BellaDati
Národná diaľničná spoločnosť

  • Predaj licencií BellaDati
  • Školenie užívateľov a administrátorov BellaDati
Transpetrol

  • Predaj licencií BellaDati
  • Implementácia BellaDati v rozsahu finančného reportingu, reportingu nad sledovaním prepravy a bilanciou ropy a reportingu pre EAM

 

Výber  zahraničných referencií  BellaDati