V oblasti BPM (Business Process Management) ponúkame realizáciu týchto projektov :

 • organizačný, procesný, funkčný a informačný audit organizácií
 • audit stavu automatizácie procesov
 • implementácia procesného riadenia
 • optimalizácia procesov a organizačnej štruktúry
 • štandardizácia procesov
 • nákladová analýza a optimalizácia nákladov
 • prepojenie stratégie a procesov metodikou BSC a implementácia KPI
 • optimalizácia procesov v súvislosti s implementáciou nového informačného systému
 • procesná podpora implementácie informačných systémov
 • implementácia metodiky systému riadenia rizík
 • meranie výkonnosti procesov
 • Enterprise Architecture Management