BellaDati  je …

a kompletná BI platforma
a agilný  analytický a reportovací nástroj
a framework pre vývoj vlastného analytického softvéru
a jednoduchý  prístup cez web prehliadač alebo mobilné zariadenie
a natívna mobilná aplikácia
a pred pripravená odvetvovo orientovaná  analytika a reporty
a licencovanie – On-Premise alebo Cloud

Vysoká  agilita   

 • Biznis užívateľ vytvára reporty v reálnom čase
 • Kombinovanie viacerých KPI bez programovania
 • Vytvorenie vlastného drill-down prístupu k analýze dát
 • Vlastné matematické formuly, vzorce a prognózy (forecast)
 • Jednoduché vytvorenie filtrov pre biznis užívateľov
 • Analýza neštruktúrovaných dát
 • Vysoká úroveň zdieľania s tímom

Agilný reporting

 • 240+ možností  vizualizácie  dát  cez  KPI,  tabuľky  a  grafy
 • Geografické analýzy
 • Flexibilné rozloženie  pohľadov  v  reportoch
 • Preddefinované a  vlastné  formáty  reportov
 • Personalizované reporty, dashboardy  a  notifikácie
 • Adaptívny design aplikácie  vlastnými CSS  a  HTML  skriptami
 • Multimediálna galéria pre tvorbu infografík

Prehľadná a rýchla  analytika

 • Analýza a  prehľadávanie  dát (drill-down)  jediným kliknutím
 • Vlastné vzorce, funkcie  a  kalkulácie
 • Jazyk pre tvorbu matematických modelov
 • Filtrovanie a  previazanosť reportov
 • What-if analýzy  a  modelovanie scenárov

Konektivita

 • 100+ konektorov  pre  databázy,  cloudove riešenia,  API  a sociálne siete
 • Preddefinované konektory  na  sociálne  siete
 • Neobmedzená konektivita  s  API  konzolou
 • Podpora neštruktúrovaných dát a dát veľkého objemu cez MongoDB, Hadoop a HANA
 • Vizuálne (non-programming) ETL, dátové transformácie  a  čistenie dát
 • Automatické plánovanie importu

Manažment dát

 • Vlastný dátový  sklad  a  úložisko dát
 • Vizuálne (non-programming) dátové  modelovanie
 • Automatická dátová  konsolidácia  a  mapovanie
 • Prístup k  dátam  na  základe  užívateľských  práv
 • Prístupové oprávnenie  na  úrovni  riadkov  a  stĺpcov
 • Formuláre pre zber dát

Vysoká  operabilita  

 • rozdelenie spracovania dát na viacero serverov
 • horizontálna serverová škálovateľnosť
 • podpora HA (High Availability) prevádzky
 • Single-Sign-On

Vývojová platforma pre vývoj vlastnej aplikácie

 • Jednoduché vytváranie  webových  a  mobilných  aplikácii  s  BellaDati  API  a  SDK
 • Vývoj analytických  aplikácií  ako  hosting  v  BellaDati
 • Kompletný skriptovací jazyk  pre  transformáciu  a  čistenie  dát
 • Adaptabilný dizajn  cez  vlastné   CSS  a  HTML
 • Vlastná galéria  multimédií  a  aplikácií
 • Vývoj vlastných konektorov cez API konzolu
 • Vlastný dátový sklad s vizuálnymi ETL
 • SQL a Non-SQL dátové  úložisko  cez  PostgreSQL  alebo  Hadoop
 • Na báze  Java  technológií  a  300+   frameworks
 • Serverová škálovateľnosť
 • Big Data  analýzy  vo webovom prehliadači 

BellaDati Mobile – natívna  mobilná  aplikácia  pre iOS a Android

 •  Optimalizovaná a plne funkčná  aplikácia  na  mobilných  zariadeniach
 • Jednoduchý prístup a spravovanie dashboardov a reportov na mobilných zariadeniach
 • Reporty a dashboardy sú plne interaktívne, rovnako ako v internetovom rozhraní
 • Jednoduchý download  cez  Apple  a  Google  marketplace
 • On-line prehliadanie  reportov  a  dashboardov
 • Stiahnutie dát a prehliadanie v off-line  režime
 • Filtrácia reportov  a zmena veľkosti  a  rozsahu  reportu
 • Pridávanie komentárov
 • Automatická generácia  formulárov  alebo  využitie vizuálneho mapovania dát
 • Automatické rozpoznanie užívateľa a lokality
 • Vkladanie obrázkov, multimédií a fotografií
 • Prepojenie s  výkonným  BellaDati  serverom
 • Vhodné pre  BellaDati  Cloud  aj  On-Premise
 • Ochrana dát  heslom  a  SSL  šifrovaním
 • Dostupné REST  API  a  SDK

BellaDati Machine Learning Studio