U.S. Steel Košice

  • Predaj licencií a podpora implementácie metasonic® Doc Suite

Transpetrol

  • Predaj licencií metasonic® Doc Suite