Transpetrol

  • Predaj licencií Orchestra
  • Pilotný projekt implementácie integračnej platformy Orchestra v rozsahu integrácie systémov SCADA (technologický systém), RIS (Ropovodný Informačný systém) a Bilancia ropy (SAP)
  • Integrácia systémov prevádzky integračnou platformou Orchestra – SCADA (technologický systém), RIS (Ropovodný Informačný systém), Bilancia ropy (SAP), Riadenie údržby a opráv (SAP PM), iCard, Incident Control, SAP ERP
  • Integrácia SAP ERP a ActiveProcurement
  • Integrácia informačného systému Registratúry so SAP ERP a IBM FileNet
  • Integrácia DMS (Document Management System) metasonic Doc Suite s Registratúrou a SAP ERP
  • Integrácia Registratúry a SAP ERP
  • Poskytovanie služieb „Podpora a servis integračnej platformy Orchestra“ vo vopred dohodnutom rozsahu (SLA)
  • Realizácia upgrade integračnej platformy Orchestra na aktuálnu verziu

 

Výber zahraničných referencií Orchestra

Finančný sektor, štátna správa, zdravotníctvo

Priemysel, energetika, telekomunikácie