Integračným projektom je nazývaný projekt softvérového vývoja, ktorého predmetom je integrácia resp. prepojenie Informačných systémov podľa definovaných požiadaviek daného Integračného scenára.

Integračný projekt realizovaný využitím middleware Orchestra je veľmi rýchly, jednoduchý a v porovnaní s konkurenčnými produktmi trvá podstatne kratší čas.

 

Integračný projekt realizovaný implementáciou integračnej platformy Orchestra má tieto fázy :

  • Identifikácia požiadaviek na integráciu
  • Návrh Integračnej Architektúry
  • Implementácia a Testovanie
  • Nasadzovanie a Migrácia
  • Prevádzka a Monitoring

 

Priebeh Integračného projektu prehľadným spôsobom znázorňuje nasledujúci obrázok :