JAZA Consulting s.r.o. je softvérovou a konzultačnou spoločnosťou, poskytujúcou softvérové nástroje a konzultačné služby v nasledujúcich oblastiach :

  • strategické biznis poradenstvo
  • poradenstvo v oblasti BPM (Business Proces Management)
  • implementácia SAP riešení
  • automatizácie pracovných procesov využitím BPM Suite & Business Software metasonic® Process Suite od spoločnosti Allgeier Inovar GmbH vrátane predaja licencií nástroja metasonic® Process Suite
  • implementácia DMS/ECM riešení na báze produktu metasonic® Doc Suite od spoločnosti Allgeier Inovar GmbH vrátane predaja licencií DMS/ECM nástroja metasonic® Doc Suite
  • implementácia Business Intelligence na báze produktu BellaDati od spoločnosti BellaDati vrátane predaja licencií BI platformy BellaDati
  • integrácia IT systémov a aplikácii na báze technologickej integračnej platformy Orchestra od spoločnosti soffico GmbH vrátane predaja licencií produktu Orchestra

JAZA Consulting s.r.o. na slovenskom trhu zastupuje od roku 2011 ako Sales Agent nemeckú spoločnosť Allgeier Inovar GmbH (predtým Metasonic GmbH), producenta BPM Suite & Business Software produktu metasonic® Process Suite a DMS/ECM nástroja metasonic® Doc Suite.

Od roku 2014 spoločnosť ako Sales Agent je aj priame zastúpenie na území Slovenskej republiky spoločnosti BellaDati, producenta agilnej BI platformy BellaDati, nástroja pre Business Intelligence.

Tiež od roku 2014 zastupuje na slovenskom trhu aj nemeckú spoločnosť soffico GmbH, producenta technologickej integračnej platformy Orchestra.

Úlohou spoločnosti JAZA Consulting je budovanie a manažovanie partnerskej siete na Slovensku pre distribúciu a implementáciu uvedených SW produktov a tiež aj ich priamy predaj koncovému zákazníkovi, ich implementácia, servis a podpora.